DCVG/CIPS دو ابزار مهم در کانسپت EDCA به منظور تشخیص و آشکارسازی عیب پوشش لوله های مدفون CP است.

بازرسي CIPS، به منظور ارزيابي کيفيت حفاظت کاتدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنين اين امکان وجود دارد که توسط اين روش بتوان بخش‌هايي از لوله که داراي مشکلات عمده پوشش هستند و يا مناطق داراي تداخل‌هاي الکتريکي را در طول مسير خط لوله مشخص نمود. اين بازرسي شامل اندازه‌گيري پتانسيل لوله نسبت به خاک در فواصلي مشخص در طول کل خط لوله و مقايسه مقادير اندازه‌گيري شده با استاندارد پذيرفته شده جهاني مي‌باشد. تا از درستی حفاظت از خط لوله اطمینان حاصل شود.

اصول تکنیک DCVG استفاده از ولتاژ DC گرادیان است. این روش طی 30 سال گذشته برای یافتن عیوب پوشش به کار گرفته شده است. در این روش با حرکت بر روی سطح زمین بالای خط لوله و اندازه گیری افت ولتاژ به وجود آمده بین دو الکترود مرجع،  عیوب پوشش شناسایی و کیفیت آن ارزیابی می گردد. با توجه به اينكه در سازه هايی كه سيستم حفاظت كاتدی بر روي آنها اعمال شده است در صورت وجود اشكال در پوشش، سازه مذكور سريعاً ار محل دارای اشكال پوشش خورده می شود و ميزان خوردگی آن به مراتب بيش از خوردگی طبيعی سازه ها می باشد انجام تستهای فوق جهت ارزيابی پوشش از اهميت بسيار زيادی برخوردار مي باشد. با انجام آزمايشهاي فوق مي توان كليه مشكلات بوجود آمده در پوشش را مشخص نمود. محلهاي آندي ، محلهاي كاتدي محلهاي جدا شده پوشش از خطوط لوله ، محلهاي فاقد پوشش و … را تماماً‌ مي توان از اين روش پيدا نمود .

با این روش می توان به موارد زیر دست یافت :

 • مشخص کردن مرکز خرابی پوشش توسط دستگاه DCVG
 • قابلیت تشخیص بزرگی و کوچکی عیب پوشش و به طور کلی اندازه کیفی عیب مشخص شده جهت اولویت بندی تعمیرات
 • مشخص کردن تقریبی شدت خرابی زخم توسط دستگاه DCVG
 • محاسبه مقدار سیگنال تزریق شده در محل عیب نسبت به زمین دور
 • بازرسی شبکه های پیچیده خطوط لوله (موجود در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها)
 • مشخص کردن رفتار خوردگی بر اثر عیب پوشش
 • بررسی وضعیت عملکرد Insulating Flange و Casing ها
 • مشخص کردن Test Post های معیوب (که همواره پتانسیل لوله نسبت به خاک در آنجا سنجیده می شود) توسط دستگاه DCVG
 • اندازه گیری تأثیرات افت IR
 • بررسی عملکرد حفاظت کاتدی
 • تشخیص جریان های سرگردان
 • تشخیص محل دفن آندهای فدا شونده (گالوانیک)
 • قابلیت تشخیص عدم چسبندگی پوشش (مشروط بر این که آب به زیر پوشش نفوذ کرده باشد)