بخش بازرسی جرثقیل، بالابر و لیفتراک با تکیه بر سالها سابقه و تجربه بازرسی فنی و برخورداری از مجوز بازرسی فنی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران توانسته است با جذب و بهره‌گیری از توان کارشناسان متخصص و مجرب خدمات کیفی و ارزشمندی را در زمینه بازرسی حین ساخت و بازرسی ادواری جرثقیل ها، بالابرهای مختلف به جامعه صنعتی ایران ارائه نماید.

در واحد بازرسی جرثقیل شرکت پایش پیشرو صنعت ایمن (PSI) خدمات زیر ارائه می گردد

 • بازرسی انواع جرثقیل های سقفی
 • بازرسی انواع جرثقیل های دروازه ای و نیمه دروازه ای
 • بازرسی انواع جرثقیل های بازویی و دیواری
 • بازرسی انواع جرثقیل های سیار
 • بازرسی انواع جرثقیل های ستونی
 • بازرسی انواع جرثقیل های برجی

 • بازرسی  انواع جرثقیل های دریایی
 • بازرسی انواع لیفتراک
 • بازرسی انواع بالابر نفرات
 • بازرسی تجهیزات کمک بالابری و بار برداری
 • آزمون های مخرب و غیر مخرب
 • بازرسی های پیشرفته و نوین

استاندارد های مرجع بازرسی جرثقیل

مجموعه استاندارد های ASME B30
مجموعه استاندارد های ISIRI
مجموعه استاندارد های CMAA
مجموعه استاندارد های BS
مجموعه استاندارد هایFEM
مجموعه استاندارد های ISO

مراحل بازرسی:

بررسی مستندات مربوط به سازنده

بررسی گزارش تعمیرات صورت گرفته بر روی تجهیز و گزارش بازرسی های دوره ای .

بازرسی ظاهری

بازرسی تجهیزات سازه و بدنه ، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی ، تجهیزات بالابری ، کنترل کننده ها و محدود کننده ها ، برق و ابزار دقیق ، کابین

اجرای کلیه ی آزمون های غیر مخرب ( در صورت نیاز )

بازرسی عملکردی

در صورت سلامت اجزاء و قطعات: انجام آزمون بار

در صورت عدم سلامت اجزاء و قطعات ارئه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصلاحی

تعیین فرصت زمانی به منظور رفع مغایرت‌ها (انجام تعمیرات لازم)

بازرسی مجدد مغایرت های رفع گردیده و سپس انجام آزمون بار

صدور گواهینامه سلامت

خدمات تخصصی :

مديريت يكپارچگي دارايی(AIM)

سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد 60300 IEC

سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرمافزاري CMMS

سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان (RCM)

ارزيابي آمادگی برای كار (FFS)

سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله(PIMS)

بازرسي بر مبناي ريسك( RBI)

مدیریت ریسک (Management Risk)

 ارزیابی انطباق محصول( PCA )

تاييد نوعي محصول( TA) 

مهندسی ایمنی