پایش پیشرو صنعت ایمن | بازرسی فنی مخازن

انواع مخازن و دسته بندی های مختلف آن

دراين نوع مخازن، فشار سيال در محدوده فشار اتمسفر بوده و از آنها براي نگهداري مواد استفاده ميشود. مخازن ثابت ذخیره به انواع مخازن هوایی و زمینی جهت ذخیره آب و مواد سوختی و صنعتی در پالایشگاهها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر مکانهای صنعتی اتلاق می‌شود. مخازن ذخیره در صنایع پتروشیمی جهت ذخیره مایعات گازی ، مواد شیمیایی ، آب و غیره استفاده می شوند . مخازن ذخیره زیر 15 PSI فشار دارند . بطور کلی مخازن ذخیره به نوع زیر تقسیم می گردند .

 • مخازن ذخیره با فشار اتمسفریک که حداکثر فشار آنها 5 PSI می باشد.
 • مخازن ذخیره کم فشار که برای بهره برداری بین 5 PSIو PSI  15طراحی می گردند و دمای آنها تا °50 زیر صفر می باشد.

شرکت پایش پیشرو صنعت ایمن در زمینه بازرسی فنی مخازن به صورت بازرسی حین ساخت، بازرسی ادواری و بازرسی تعمیرات، خدمات متنوعی را ارائه می دهد

بازرسی حین ساخت

 • تایید نقشه ساخت مخزن از لحاظ ابعاد ،‌ ضخامت و محاسبات طراحی
 • تایید متریال مصرفی
 • تایید صلاحیت جوشکار WQT
 • تایید دستورالعمل جوشکاری WPS
 • تایید PQR تهیه شده پس از انجام تست های مخرب
 • بازرسی برشکاری و شکل دهی ورق ( نوردکاری )، عدسی ها و کنترل ابعادی مطابق نقشه ساخت
 • نظارت و بازرسی مونتاژ
 • بازرسی نهایی ظاهری و ابعادی
 • نظارت بر آزمون هیدرواستاتیک
 • نظارت و بازرسی سند بلاست
 • نظارت و بازرسی رنگ آمیزی
 • بازنگری و کنترل مدارک نهایی سازنده Final book
 • تهیه packing list و صدور گواهینامه بازرسی
 • نظارت و بازرسی چشمی جوش

بازرسی ادواری

 • خارجی:
 • بازرسی پلکان، نردبان محل عبور و مرور افراد
 • پایه ها و فونداسیون
 • پیچهای مهار
 • نگهدارنده فلزی
 • سیمهای نگهدارنده
 • نازل ها
 • سیستم اتصال به زمین
 • سایر دستگاههای روی مخازن
 • بازرسی رنگ و عایق کاری
 • خوردگی و معایب خارجی
 • داخلی:
 • وضعیت کلی و ایمنی مخزن
 • بازرسی از کف مخزن و خط جوش آن
 • بررسی قسمت های داخلی جداره جهت هر گونه خوردگی
 • بررسی محل اتصالات متعلقات به مخزن
 • بررسی پوشش داخلی
 • ضخامت سنجی:

جهت حصول اطمینان از وجود حداقل ضخامت لازم برای جداره جهت ذخیره سیال، قسمت های مختلف مخزن مورد ضخامت سنجی قرار می گیرد.

 • تست فشار:
 • ترکیبی

طراحی مخزن به گونه ای باشد که مجاز به پر کردن از آب نبوده و باید قسمتی از مخزن از آب پر شود و با افزایش فشار هوای روی سطح آب تحت آزمون قرار گیرد.

 • هیدرولیکی

طبق طراحی می توان کل مخزن را از آب پر نمود و تحت فشار قرار داد.

 • خلا نسبی

طبق طراحی، مخزن در قسمت سقف دارای خلا نسبی است

 • تجهیزات کنترلی:

کلیه تجیهزات کنترلی مخزن و ادوات کاهنده فشار از نظر کالیبراسیون و صحت عملکرد مورد تایید قرار گیرند.

مراحل مختلف بازرسی فنی مخازن

 • بررسی کارخانه شرکت سازنده ( دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت ساخت )
 • جلسه PIM و تنظیمITP
 • بررسی نقشه های ارائه شده و تاییدیه آنها
 • بررسی دستور العمل های جوشکاری ( WPS ) و تاییدیه آنها ( PQR )
 • کنترل متریال های مصرفی ( ورق ها، لوله ها و سایر متریال مورد استفاده در فرآیند ساخت )
 • نظارت بر مونتاژ و کنترل ابعادی طبق نقشه تایید شده
 • انجام تست های غیر مخرب ( VT,PT,MT,UT,RT,Pha ) در صورت نیاز
 • پدگذاری طبق نقشه تایید شده
 • تنش زدایی
 • تست هیدرواستاتیک پس از انجام تنش زدایی
 • نصب تمامی شیرآلات و اتصالات مخزن
 • تست و صدور گواهینامه شیرآلات و رهانه های اطمینان
 • تهیه دفترچه بازرسی حین ساخت ( شامل تمامی مدارک و مستندات موجود و گزارش های بازرسی )
 • صدور گواهینامه و پلاک بازرسی حین ساخت طبق استاندارد
 • بررسی مدارک و مستندات ( بازرسی های حین ساخت )
 • بازرسی ظاهری خارجی مخزن ( بررسی دقیق بدنه، خطوط جوش و آسیب های احتمالی )
 • بازرسی ظاهری داخلی مخزن (بررسی دقیق بدنه، خطوط جوش و آسیب های احتمالی )
 • تست ضخامت سنجی بصورت دقیق با دستگاه کالیبره در نقاط حساس مخزن
 • انجام عملیات لایروبی در صورت نیاز
 • تست هیدرواستاتیک مطابق با فشار تست حین ساخت
 • تست پنوماتیک و بررسی عملکرد شیرآلات و برطرف کردن هرگونه نشتی
 • در صورت عدم وجود مغایرت گواهینامه بازرسی ادواری بهمراه پلاک بازرسی صادر می گردد.
 • بررسی مدارک و مستندات مخزن معیوب
 • رجوع به استاندارد ساخت
 • بررسی تخصصی قسمت های آسیب دیده
 • صدور دستور کار تعمیراتی مطابق با استانداردهای ساخت
 • بازرسی های لازم حین انجام تعمیرات
 • بررسی مدارک و مستندات تعمیرات
 • انجام تست های غیر مخرب، سختی سنجی و تنش زدایی در صورت نیاز
 • تست هیدرواستاتیک
 • در صورت عدم وجود مغایرت گواهینامه تاییدیه تعمیرات صادر می گردد.