انواع مخازن و دسته بندی های مختلف آن

دراين نوع مخازن، فشار سيال در محدوده فشار اتمسفر بوده و از آنها براي نگهداري مواد استفاده ميشود. مخازن ثابت ذخیره به انواع مخازن هوایی و زمینی جهت ذخیره آب و مواد سوختی و صنعتی در پالایشگاهها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر مکانهای صنعتی اتلاق می‌شود. مخازن ذخیره در صنایع پتروشیمی جهت ذخیره مایعات گازی ، مواد شیمیایی ، آب و غیره استفاده می شوند . مخازن ذخیره زیر 15 PSI فشار دارند . بطور کلی مخازن ذخیره به نوع زیر تقسیم می گردند .

 • مخازن ذخیره با فشار اتمسفریک که حداکثر فشار آنها 5 PSI می باشد.
 • مخازن ذخیره کم فشار که برای بهره برداری بین 5 PSIو PSI  15طراحی می گردند و دمای آنها تا °50 زیر صفر می باشد.

مراحل مختلف بازرسی فنی مخازن

 • بررسی کارخانه شرکت سازنده ( دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت ساخت )
 • جلسه PIM و تنظیمITP
 • بررسی نقشه های ارائه شده و تاییدیه آنها
 • بررسی دستور العمل های جوشکاری ( WPS ) و تاییدیه آنها ( PQR )
 • کنترل متریال های مصرفی ( ورق ها، لوله ها و سایر متریال مورد استفاده در فرآیند ساخت )
 • نظارت بر مونتاژ و کنترل ابعادی طبق نقشه تایید شده
 • انجام تست های غیر مخرب ( VT,PT,MT,UT,RT,Pha ) در صورت نیاز
 • پدگذاری طبق نقشه تایید شده
 • تنش زدایی
 • تست هیدرواستاتیک پس از انجام تنش زدایی
 • نصب تمامی شیرآلات و اتصالات مخزن
 • تست و صدور گواهینامه شیرآلات و رهانه های اطمینان
 • تهیه دفترچه بازرسی حین ساخت ( شامل تمامی مدارک و مستندات موجود و گزارش های بازرسی )
 • صدور گواهینامه و پلاک بازرسی حین ساخت طبق استاندارد
 • بررسی مدارک و مستندات ( بازرسی های حین ساخت )
 • بازرسی ظاهری خارجی مخزن ( بررسی دقیق بدنه، خطوط جوش و آسیب های احتمالی )
 • بازرسی ظاهری داخلی مخزن (بررسی دقیق بدنه، خطوط جوش و آسیب های احتمالی )
 • تست ضخامت سنجی بصورت دقیق با دستگاه کالیبره در نقاط حساس مخزن
 • انجام عملیات لایروبی در صورت نیاز
 • تست هیدرواستاتیک مطابق با فشار تست حین ساخت
 • تست پنوماتیک و بررسی عملکرد شیرآلات و برطرف کردن هرگونه نشتی
 • در صورت عدم وجود مغایرت گواهینامه بازرسی ادواری بهمراه پلاک بازرسی صادر می گردد.
 • بررسی مدارک و مستندات مخزن معیوب
 • رجوع به استاندارد ساخت
 • بررسی تخصصی قسمت های آسیب دیده
 • صدور دستور کار تعمیراتی مطابق با استانداردهای ساخت
 • بازرسی های لازم حین انجام تعمیرات
 • بررسی مدارک و مستندات تعمیرات
 • انجام تست های غیر مخرب، سختی سنجی و تنش زدایی در صورت نیاز
 • تست هیدرواستاتیک
 • در صورت عدم وجود مغایرت گواهینامه تاییدیه تعمیرات صادر می گردد.